Saturday, March 1, 2014

ರಂಗಸ್ಥಳ ರಾಜ,... ಕಲಾಕೇಸರಿ.. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದ ದಿ.ನಗರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ


No comments:

Post a Comment